Receipt date: 
29.04.2021
Year: 
2021
Journal number: 
УДК: 
004.054
DOI: 

10.26731/2658-3704.2021.2(10). 40-45

Article File: 
Pages: 
40
45
Abstract: 

This paper provides a description of the concept of "load testing", and also defines its purpose. The paper provides an overview of the currently most popular load testing software. The analysis of the described load testing tools is carried out for possible further testing of software products. The article is written within the framework of research work of students.

List of references: 
  1. Belinskaya S. I., Kozyrevskaya A. V., Klimova N. A., Luchnikov V. A., Mikhaelis V.V., Mikhaelis S. I., Petrova L. V., Cherepanova A. L. Metodicheskoe i organizatsionnoe obespechenie nauchno-issledovatel'skoy raboty studentov kafedry «Informatika» IRGUPS // Informatsionnye tekhnologii i problemy matematicheskogo modelirovaniya slozhnykh sistem. 2009. № 7. P. 154-163.
  2. Lilo YA.G., Tyumentsev Ye.A. Povtornoye ispol'zovaniye modul'nykh testov dlya organizatsii nagruzochnogo, stress-testirovaniya, testirovaniya stabil'nosti // Matematicheskiye struktury i modelirovaniye 2011, No. 24, 69–74 p.
  3. Borodin A.A., Finogeyev A.G. Osnovnyye etapy razvitiya nagruzochnogo testirovaniya informatsionnykh sistem // Teoreticheskiye i prikladnyye aspekty sovremennoy nauki 2014, No. 4-1, 89-97 p.
  4. Provedeniye nagruzochnogo testirovaniya [Conducting stress testing] [Electronic resource]. – URL: https://its.1c.ru/db/metod8dev/content/5811/hdoc (date ofthe application: 15.12.2020)
  5. Kotkova YU.A. Sravneniye i vybor instrumenta dlya nagruzochnogo testirovaniya veb-prilozheniy // ACTUALSCIENCE 2016, No. 12, 199-200 p.
  6. Luchshiye instrumenty dlya nagruzochnogo testirovaniya [The best tools for stress testing] [Electronic resource]. – URL:https://www.performance-lab.ru/blog/luchshie-instrumenty-dlya-nagruzochn... (date ofthe application: 15.12.2020)